Nieuwsbrief juli 2016

JULI 2016

CO-CREATIE EN GEBIEDSGERICHT WERKEN
STADSDEEL WEST,
GEMEENTE GRONINGEN

Beste lezer,

Toen ongeveer 5 jaar geleden duidelijk werd dat de corporaties  hun plannen voor de stad moesten opschorten vanwege de crisis, lag er al een forse opgave voor de wijk Selwerd. Zowel op sociaal als op fysiek gebied.  In daaropvolgende kabinetsmaatregelen werden de mogelijkheden om te investeren in de leefbaarheid van wijken door corporaties  sterk beperkt. Met gemeentelijke collega’s vanuit alle mogelijke disciplines hebben we toen gekeken naar de opgaven die er lagen in Selwerd.  “Wat ga jij de komende jaren doen in Selwerd? ”, was de vraag die we stelden. Uit het antwoord bleek dat we daar met z’n allen eigenlijk geen idee van hadden. Stedelijke programma’s domineerden de agenda, en tja….daar kwam het woord ‘wijk’ niet vaak in voor.  Laat staan dat we wisten wat er precies aan de hand was in een wijk op gebied van armoede, veiligheid gezondheid…etc. We hebben toen in Selwerd geoefend door alle beleidsindicatoren – vervelend woord eigenlijk – voor de wijk bijeen te brengen en te plaatsen in één overzicht: het wijkkompas.

In één oogopslag werd duidelijk wat er in Selwerd speelde en – nog belangrijker –  in welke combinatie van sterke en zwakke punten. Duidelijk werd dat maatregelen en ingrepen in combinatie met elkaar veel meer effect zouden hebben dan deze zelfde maatregelen afzonderlijk. Logisch? Ja! Dat is de gebiedslogica die we met het gebiedsgericht werken in de gebiedsteams in de stad zoeken en steeds vaker vinden. Mét het wijkkompas,  dat inmiddels is doorontwikkeld voor alle wijken van de stad: os.groningen.nl.

Er is nog een andere pijler onder het toen vastgestelde wijkontwikkelingsplan Selwerd 2013-2023: eigenaarschap. De term is links en rechts ingehaald door ‘burgerparticipatie’, ‘burgerkracht’, ‘burger aan zet’ en noem maar op. Allemaal termen die in beleidsnota’s snel tot containerbegrippen verworden en dan snel slijten. In de praktijk van het  wijkbedrijf  Selwerd krijgt eigenaarschap echter elke dag verder vorm. Er wordt ontwikkeld en gewerkt aan eigen oplossingen om de problematiek van de wijk aan te pakken. Zo hebben bewoners de gemeente ook uitgedaagd om doelstellingen op het gebied van ontmoeting, sociale interactie, werkgelegenheid en ondernemerschap aan hun over te laten. Het wijkbedrijf leidt tot mooie nieuwe samenwerkingsvormen en nieuwe stappen in de gebiedslogica, zoals het wijkgildeproject. Met vallen en opstaan, want we mogen fouten maken.

Nieuwsgierig?
Lees dan deze  zomernieuwsbrief West050!
Volgens ons een bewaarnummer!

Fijne vakantie,
Suzanne Kroon & Peter Wijnsma namens gebiedsteam West.

HET WIJKBEDRIJF

Selwerd is een wijk met veel langdurige werkloosheid, eenzaamheid en armoede. In het Wijkbedrijf zijn wijkbewoners (vrijwilligers, participatiebaners, zzp’ers) en professionals die situatie aan het doorbreken. De eerste successen zijn er. Hobbels zijn er ook.

 

Lees het verhaal van Marte Wytsma, wijkwerkmakelaar bij het Wijkbedrijf
Lees het verhaal van Arjen Jager, huismeester met participatiebaan
Lees het verhaal van Haaije Koenders, zzp’er en coördinator ondernemersplatform Wijkbedrijf
Lees het verhaal van Deborah van Duin, adviseur beleidsontwikkeling werk en inkomen

WIJKGILDELEREN

Het is steeds moeilijker om voor leerlingen van de entree-opleiding ofwel MBO-niveau 1 een stageplek te vinden. Tegelijkertijd krijgen ouderen en chronisch zieken die zelfstandig thuis wonen steeds minder uren of helemaal geen huishoudelijke hulp. Het wijkgilde in Selwerd biedt de oplossing: leerlingen lopen stage bij de mensen thuis. Ze doen bijvoorbeeld de boodschappen en huishoudelijke klusjes. En er is nog meer winst.

 

Lees het verhaal van Klaas Lindeboom, clustermanager bij ZINN
Lees het verhaal van mevrouw Timmerman uit de Esdoornlaan
Lees het verhaal van Jan Boven, opleidingsmanager bij het Alfacollege
Lees het verhaal van Nadine Perdok en Alqiimas Yacub Harum, leerlingen bij het Wijkgilde
Het verhaal van Sanny Veerkamp, beleidsmedewerker op de afdeling Leerlingzaken

 

>>> IN BEELD <<<

Teresa Willems, projectleider Wijkgilde Selwerd

Ik ben in augustus 2014 begonnen om het Wijkgilde van de grond te krijgen, al snel kwam Renske de Vries van het Alfacollege er bij. Er waren nog geen klanten en leerlingen, maar er was wel een plan. We moesten heel veel stageplekken zien te vinden. We gingen met flyers door de buurt. We zagen veel dichte gordijnen, dichte deuren – tekenen van eenzaamheid en armoede. Overal waar veel ouderen kwamen legden we flyers  neer. En we gingen overal praten: bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, bij het STIP, bij Humanitas, de Vensterschool…
Mijn eerste telefoontje kwam van een  mevrouw die bij de huisarts was geweest. Ze was oververmoeid, had veel kinderen en allerlei medische klachten. Als iemand zich meldt, ga ik langs voor de intake. Ik leg uit wat het wijkgilde is en wat we kunnen doen. We krijgen ook mensen die met de reguliere hulpverlening niet zoveel op hebben. Ze willen niemand over de vloer maar wel hulp. Maar ik ben geen bedreiging, ik hoef niks van ze. Zij kunnen mij juist helpen, door een stageplek te bieden. Ik vertel: je kunt deze jongeren helpen op weg naar een diploma. Dat werkt.
Als ze de eerste keer naar een stageadres gaan, ga ik altijd mee. De leerlingen vinden het hartstikke spannend. Naarmate ze vaker bij iemand over de vloer komen, ontstaat er een band. En soms gaat het direct al mis. Een mevrouw vroeg aan een meisje van 16:  moet je thuis wel eens de wc schoonmaken? Nee, zei ze, dat doet mama altijd. Wegwezen, zei die mevrouw, aan jou heb ik helemaal niks en ze belde mij op.  Laat maar, denk ik dan. Zo’n klant, daar hebben onze leerlingen geen plezier aan. Aan de andere kant zijn er de meneren en de mevrouwen die onze leerlingen op het hart drukken dat zij goed hun best moeten doen en hun diploma moeten halen.

Marcel  Imthorn van Periferie, ondernemer in het Wijkbedrijf
Van de zeven miljoen woningen in Nederland zijn vier miljoen rijtjeshuizen. Nergens ter wereld is het rijtjeshuis zo wijdverbreid als in Nederland. Cultureel Nederland wil zich er niet mee associëren, als het al gebeurt, is dat vaak laatdunkend.

Onterecht, vindt Marcel Imthorn, initiatiefnemer van wijktoeristenbureau Periferie. “Periferie heeft als doel de uniciteit en gewoonheid van de nieuwbouwwijk een eigen culturele plaats te geven, want hier liggen de wortels van de meeste Nederlanders van na 1945.”
Marcel is kunstenaar en maakt grafische ontwerpen voor bands en poppodia. “Het viel me op dat Nederlandse bandjes altijd een Amerikaanse uitstraling willen, bandfoto’s hebben vaak een achtergrond zodat het lijkt of ze uit Amerika komen. Maar het zijn gewoon onze buurjongens uit een rijtjeshuis. Ik wil laten zien dat dat cool genoeg is”, aldus Marcel.
Met wijkbewoners organiseert hij buurtwandelingen en hij maakt boekjes, wandelkaarten en andere producten, om te verkopen. Er is een website (www.periferie.nl), er komen avonden en middagen samen met onder andere de Groninger Archieven, architectuur platform GRAS en organisaties in de wijk. Ook wil Marcel vestigingen openen in jaren nieuwbouwwijken in andere steden. Het toeristenkantoor in Selwerd is tijdelijk gesloten vanwege een kleine verbouwing en gaat binnenkort weer feestelijk open met de presentatie van een nieuw boekje.

Hans, de eerste participatiebaner bij het Wijkbedrijf
Hans – niet zijn echte naam –  is een jonge man die werkte als glazenwasser tot hij in 2008 z’n baan kwijtraakte. Zijn baas ging failliet. Hans kwam na de WW in de bijstand en wijdde zijn tijd aan zijn grootste hobby: gamen. Dit zorgde ervoor dat zijn dag-nachtritme verstoord raakte en  hij steeds minder onder de mensen kwam.

In het gesprek met de interviewer van Kansen in kaart vertelde hij graag weer iets buitenshuis te willen doen. Bij wijkwerkmakelaar Marte Wytsma bleek dat Hans van veel technische markten thuis is. Hij werd de eerste participatiebaner bij de computerwerkplaats van het Wijkbedrijf, omdat hij  pc’s kan bouwen en repareren. Zijn collega’s bij de computerwerkplaats zitten allemaal op school, dus de ontwikkeling van het project verloopt langzamer dan voorzien. Maar er kwamen bij het Wijkbedrijf andere klussen op zijn pad: sloten in deuren zetten, tegels leggen, de oude keuken slopen, ramen lappen of bouwen aan de tosti-caravan. Hans begon ook  buiten werktijd met collega’s om te gaan en helpt sommigen met technische klussen bij hen thuis.

Zijn sociale netwerk is groter geworden, hij heeft meer contacten in de buurt.  Hij verbreedt zijn blik op de wereld door de omgang met mensen van verschillende komaf, zo komt de projectleider in de computerwerkplaats uit Soedan.

Hans krijgt waardering en erkenning voor het werk  dat hij doet. Hij draagt in zeer praktische zin bij aan een beter en mooier Selwerd. Verder krijgt hij de kans om naar een dagritme toe te groeien en er wordt gekeken hoe hij na de participatiebaanperiode weer als glazenwasser aan de slag kan.

Douwe Tuinstra van de Wereldboerderij
De Wereldboerderij in het Wijkbedrijf wil bewoners van Selwerd in contact brengen met de natuur. Geïnspireerd door de oneindige schoonheid en complexiteit leren mensen van de natuur te houden, is de filosofie van initiator Douwe Tuinstra. “Een duurzame toekomst met gezond eten begint op de Wereldboerderij.” In het dagelijks leven is Douwe technoloog bij AkzoNobel in Delfzijl. In zijn vrije tijd wil hij zijn fascinatie voor de natuur delen met de mensen in de wijk. Waarom? “Ik woon in de Maluslaan en ik vind het belangrijk dat het in een gemeenschap zoals onze buurt met iedereen goed gaat. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren. Ik wil iets opbouwen waar de wijk wat aan heeft, samen met anderen. Binnenkort ga ik minder werken, zodat ik een dag in de week in het Wijkbedrijf kan zijn.”

“We zijn nu de kwekerij aan het bouwen: een klaslokaal met aquaria waarin tropische vissen worden gekweekt en consumptievissen zoals tilapia en pangasius te zien zijn. Er komen ook aquaponics en drie zeewateraquaria. Mensen kunnen komen kijken en we maken een educatief programma.”

Maar er is meer. Douwe: “We willen dit jaar ook de pannenkoekenroute afmaken. Hierbij worden de ingrediënten voor de pannenkoek op de originele locatie verzameld. Eieren bij het kippenhok in het bos achter het Wijkbedrijf. Meel bij de Wilhelmina Korenmolenen, melk bij de boerderij van het Groninger Landschap, en het bakken kan in het Wijkbedrijf. Een educatief en sportief uitje voor families, toeristen en feestjes.” De Wereldboerderij wordt opgebouwd en onderhouden door vrijwilligers en onder andere ondersteund met wijkontwikkelingsgeld voor Selwerd.

Pieter Willems, masterstudent
Minder geld bij overheid en corporatie, nieuwe visies op wijkontwikkeling en mondige burgers met een sterke mening over wat er met hun wijk moet gebeuren: er is genoeg aan de hand op het gebied van de wijkvernieuwing. Een interessant moment om af te studeren op een onderwerp dat al deze trends raakt! Mijn naam is Pieter Evenhuis, masterstudent Sociale Planologie aan de RUG. Ik hoop deze zomer af te studeren en voor mijn afstudeerscriptie houd ik mij bezig met Wijkbedrijf Selwerd. In mijn onderzoek kijk ik naar de effecten die het Wijkbedrijf sorteert in het wijkvernieuwingsproces. Krijgen de bewoners waar ze impliciet of expliciet naar vragen? Krijgen de bewoners ook daadwerkelijk meer invloed op wat er in Selwerd gebeurt en beleven zij dit ook zo? Verandert hun relatie met en kijk op de gemeente? Medio juli hoop ik het te weten. Bent u ook zo benieuwd naar de resultaten?

>>> KORT NIEUWS <<<

Studenten helpen Stadjers met juridische vraagstukken
Het WIJS-atelier is nu 4 maand fulltime open en steeds meer bewoners weten ons te vinden. Ze worden verder geholpen door onze studenten Caten, Gerben, Richard en Karel. Dit leidt zelfs zo nu en dan tot een fijne beloning. Bewoners komen bijvoorbeeld binnen met vragen over het aanvragen van vergunningen en het opstellen van bezwaarschriften. Maar soms ook gewoon voor meer informatie over een bepaalde zaak of thema. Op 28 juni was er bijvoorbeeld een workshop voor ondernemers over de modelovereenkomst. Daarnaast zijn bewoners ook altijd welkom voor een kopje koffie met één van de studenten om te brainstormen over nieuwe ideeën voor de wijk. Meer informatie over WIJS kunt u vinden op onze vernieuwde website, u kunt uw vraag stellen via juridisch-financieel@wijsgroningen.nl of loop bij ons binnen aan de Dierenriemstraat 106-A. Maandag t/m vrijdag open van 10:00-17:00 uur.

PADDEPOEL
Leeftijdvriendelijke stad
Prettig ouder worden in de wijk. Hoe doe je dat en welke factoren zijn belangrijk? Leden van de co-creatie groep Paddepoel en de afdeling Geografie van de Rijksuniversiteit Groiningen hebben samen met ouderen uit Paddepoel een het project uitgedacht en een vragenlijst ontwikkeld. Ouderen nemen zelf interviews af bij hun buurtgenoten. De ouderen die in het project participeren zijn dus zélf de onderzoekers! Naast de dataverzameling werken de ouderen ook mee aan de analyse van de interviews en zullen zij een beleidsadvies schrijven voor de gemeente. Dit project sluit aan bij het thema ‘leeftijdsvriendelijke stad’ en is een van de projecten van WIJS.

Opening Voermanhaven
Als vicevoorzitter van de Vereniging Voermanhaven heb ik de klachten van overlast van de havenbewoners van de afgelopen jaren teruggekoppeld aan de gemeente. In samenwerking met de wijkagent, MJD en de gemeente zijn we tot de conclusie gekomen dat de Voermanhaven te open en te kaal was. De gemeente gaf de vereniging de vrije hand en wij hebben een architect een voorstel laten maken. Dit was het adopteren van een stukje tuin aan de waterkant voor iedere bewoner. Een positieve oplossing leidend tot meer sociale controle in de haven. Een ieder was enthousiast en we kregen van wethouder Paul de Rook groen licht om het plan verder uit te werken. We mochten zelf offertes aanvragen en het project bewaken. De Gemeente heeft ons aan de zijlijn zeer goed begeleid. Zaterdag 28 mei was de feestelijke opening van de nieuwe Voermanhaven en dat werd gevierd met alle bewoners van Paddepoel.

VINKHUIZEN
Gein op het Zandsteenplein!
Het project ‘Gein op het Zandsteenplein’ loopt nu sinds een halfjaar en vindt plaatst op de pleintjes in de Zandsteenlaan. In deze straat wonen veel gezinnen met veel (jonge) kinderen. Tussen de kinderen, de ouders, en de kinderen en de ouders onderling gaat het niet altijd even goed. Gein op het Zandsteenplein doorbreekt dat. De ouders en bewoners bedenken spelletjes voor de buurtkinderen voor op de vrijdagmiddag. De professionals vanuit WIJ Vinkhuizen zijn dan aanwezig voor ondersteuning. De begeleiding gaat vooral over hoe je de kinderen en volwassenen aanspreekt op (on)gewenst gedrag. Gein op het Zandsteenplein vergroot de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de bewoners, én is een leuke manier om elkaar op een ontspannen en informele manier leren kennen. Het begon met een klein clubje ouders en bewoners, inmiddels groeit dit aantal gestaag. Ook de groep kinderen blijft groeien!

Driehoek in de wijk
Afgelopen jaren zetten bewoners van Vinkhuizen en de gemeente Groningen zich in voor het veiliger maken van de wijk Vinkhuizen. Het buurtpreventieteam Vinkhuizen is daar een voorbeeld van. Bewoners gingen bij eerdere bijeenkomsten over inbraak en de komst van een asielzoekerscentrum in gesprek met burgemeester Peter den Oudsten over verschillende veiligheidsthema’s. De burgemeester wil hierop voortbouwen door op 5 oktober om 19.30 uur samen met de districtschef van de politie en de officier van justitie van het Openbaar Ministerie naar Vinkhuizen te komen. Omdat zij samen de ‘Driehoek’ vormen, noemen we de bijeenkomst ‘Driehoek in de wijk’. ‘Driehoek in de wijk’ is openbaar en alle bewoners zijn welkom om hun zorgen en ideeën te delen over de (on)veiligheid in hun buurt. De Driehoek maakt ter plekke afspraken met de bewoners over de aanpak.

In gesprek met Paul de Rook
Op een zomerse vrijdag bezocht wijkwethouder Paul de Rook samen met gebiedsteam West bewonersorganisatie WOV (Wijkopbouw Vinkhuizen) in buurtcentrum De Wende.  WOV-voorzitter Tamara Wiersma vertelde  de wethouder over de aanpassingen die de wijkorganisatie wil doorvoeren. “We hebben te maken met een verouderde structuur. En we willen meer mensen betrekken bij de zoektocht naar hoe het anders kan.” Er is afgesproken  dat het WOV nadenkt over de ondersteuning die ze bij deze verandering van de wijkorganisatie nodig hebben. Maureen Karselan-Tirtotaroeno, bestuursvoorzitter  van De Wende, praatte de wethouder bij over alle stappen die De Wende het afgelopen half jaar hebben gezet. Financieel is er een inhaalslag gemaakt, achterstallige rekeningen zijn betaald en de afspraken met gebruikers zijn aangescherpt. Wethouder De Rook was vol lof over de inspanningen van de afgelopen periode. “Supertof en knap”, zei hij welgemeend. Tot slot werd de fiets gepakt naar de Veldspaatflat waar Marja ter Horst en Wilko Eskes (‘t Vinkhuys) en Antina van der Ploeg (Veldspaat) een presentatie klaar hadden staan over het mobiliteitsplan voor ouderen in de wijk Vinkhuizen. Met dit plan willen de partijen een lokaal wijkvervoersnetwerk ontwikkelen. Hierbij wordt gedacht aan de inzet van elektrische autootjes, waarbij de accu’s worden opgeladen door middel van zonnepanelen. Het doel van het plan is om de mobiliteit van ouderen te vergroten en zo eenzaamheid in de wijk tegen te gaan.

SELWERD
Home = here
In opdracht van het Centrum Beeldende Kunst Groningen (CBK Groningen) zijn kunstenaars Martin & Inge Riebeek een tijdje in de Groningse wijk Selwerd neergestreken. De aanleiding vormde een bericht in de media dat de Selwerder als de meest ongelukkige Groninger betitelde. De kunstenaars gingen op onderzoek uit. Wie wonen er in Selwerd, hoe staan zij in het leven en welke rol speelt hun omgeving daarin? Hoe staat het met hun welzijn en in hoeverre verschilt dit met mensen op andere plekken in de wereld? Alle informatie verwerkten ze in een film met de titel Home = here, een persoonlijk portret van Selwerd en haar bewoners, gecombineerd met portretten van mensen elders in de wereld.

TUINWIJK
Tuinwijk Schoon!
Het Onkruidteam loopt door weer en wind elke maandag en dinsdagochtend de straten en brandgangen om de Tuinwijk schoon te houden. Eerst gezellig een bakkie in Buurtcentrum TuinPad en dan samen op pad! Sinds enkele jaren helpt ook een aantal bewoners van Lentis mee. Het Onkruidteam heeft altijd een kleine vrijwilligersvergoeding ontvangen. Deze wordt niet meer door de gemeente gefinancierd. Het werd daarom tijd voor het Onkruidteam om te kijken naar andere financieringsmogelijkheden. Met wat tips van het Wij-team heeft het team een plan bedacht om aan de woningbouwverenigingen en de verenigingen van eigenaren een vergoeding te vragen. Tenslotte hebben zij ook baat bij een schone, veilige wijk. De meeste verenigingen hebben toegezegd en met nog een kleine bijdrage van het gebiedsteam kan het Onkruidteam verder. Met deze keer een nieuwe naam: Tuinwijk Schoon! Een buurtbewoner heeft zijn garage ter beschikking gesteld voor het gereedschap.

HOOGKERK
Herinrichting van de Suikerbuurt
Duidelijker parkeervakken, een verrijdbare boom op het Nijverheidsplein, meer groen in de straten, speelgelegenheid op de stoep voor de allerkleinsten. Al die  ideeën van bewoners van de Suikerbuurt werden in een serie bijeenkomsten gezamenlijk vertaald naar kleinere en grotere ingrepen voor dit stukje Hoogkerk. Zo is er straks een praatplek, waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. En op het plein is straks een verrijdbare boom te zien; een superslim idee waarmee het plein groener wordt, maar nog steeds te gebruiken is voor feesten. Een groep actieve bewoners inventariseerde de persoonlijke groenwensen in de straten. Zo krijgt straks iedereen die dit wilde groen-op-maat voor de deur. Dat kan een vlinderstruik zijn of de groenblijvende heg die eerst ook in de wijk te zien was.  Andere aanpassingen zijn een voetpad door het grasveld in de Polmanstraat en nieuwe bestrating aan het begin van de wijk. De plannen die de wijkbewoners maakten zijn vrijdag 8 juli gepresenteerd aan wijkwethouder Paul de Rook. Daarna beginnen voorbereidingen voor de aanbesteding. Verwacht wordt dat de uitvoering van het werk in oktober/november begint.

NIEUWSBRIEF 050 WEST
REDACTIE: PETER WIJNSMA, INGRID KNIJNENBURG, SASKIA MEIJERING

MEER INFORMATIE
BEL TELEFOONNUMMER 14050 OF KIJK OP WWW.GEMEENTE.GRONINGEN.NL ONDER HET KOPJE WIJKWETHOUDERS EN GEBIEDSTEAMS.

VIA WEST050 GAAN WE U HET KOMENDE JAAR OP DE HOOGTE HOUDEN VAN INITIATIEVEN IN DE WIJKEN IN STADSDEEL WEST. DEZE NIEUWSBRIEF IS EEN VOORPROEFJE. IN HET VOLGENDE NUMMER VINDT U EEN OVERZICHT VAN DE WIJKEN MET WAT FEITEN EN CIJFERS.