Hoe het begon…

In 2016 konden bewoners in de verschillende wijken van de stad via het ‘wijkwethoudersbudget’, ofwel wijkbudget, voor het eerst zelf bepalen waar gemeentelijk geld aan uitgegeven moest worden. Deze nieuwe manier van beleid maken zijn we begonnen vanuit de gedachte dat mensen in de wijk uiteindelijk zelf het beste weten waar het meest behoefte aan is.

Het WIJKSCHRIFT en WERKBLAD doen hiervan verslag.

Gebiedsgericht werken betekent niet ‘dat hebben we nou eenmaal besloten en zo gaat het’. We willen juist wendbaar zijn en dat kan met het wijkbudget. We bespreken met elkaar de voor- en nadelen van de aanpak en richten vooral de blik op de toekomst om te kijken hoe we samen verder gaan.

Heb je een goed idee?
Vragen?
Neem contact met ons op!


Samen maken we Groningen West

Initiatieven op de kaart