Initiatieven op de kaart

In Groningen West wordt al vanaf 2016 gewerkt met wijkbudgetten. Op deze manier krijgen bewoners de ruimte om invloed uit te oefenen op de wijk. Er zijn in Groningen West op deze manier al 160 initiatieven gerealiseerd!

Op deze pagina vind je een deel van deze initiatieven. De komende tijd gaan we samen met de bewoners van Groningen West de gerealiseerde initiatieven op de kaart zetten. En natuurlijk gaan we ook door met nieuwe ideeën uitwerken en uitvoeren.
(En omdat de lijst zo ontzettend lang is, wij daar enorm trots op zijn, vind je onderaan de pagina de hele berg initiatieven.)


Samen maken we Groningen West

Hoe het begon…

Gerealiseerde initiatieven (2016-2021)
Tuinwijk: Betaald Parkeren, Beheer TuinPad, Ideeën Markt, Publiciteit Idee Comité, Oudejaars bijeenkomst, Buurtcultuur festival, Tuin concerten, KinderMoestuin, Yogablokken, Repair 4you, Kerstavond, Kerstversiering in de wijk, Luisterwijk, Vakantie programma, Onkruidteam, Ondersteuning Kastanjelaan.

Selwerd: Gezonde Wijk, Samenwerking bewoners en professionals in de wijk, Buurtspeeltuin, Boomspiegeltuintje, Welkom in de wijk, 3 daagse voor jongeren, Koffiekar, Geveltuintjes, Welkom in de Wijk, Lichtjes tocht, Spooktocht, 3 Daagse activiteit, Huttendorp, 3 daagse Activiteit, De Berk, Bloembakken Acacialaan, Play station, Speelweek, Spooktocht, Wijkwandeling, Wandelpad.

Paddepoel: Duurzaamheid en bouw, Onderzoek, Sociale Cohosie, Verkeer en Veiligheid, Wijs, Kunstroutes, Ingang Bernlef, Hart van Paddepoel, Koffieochtenden, Plekken ouderen-proof, Co-creatie/CasPoMor Park, Welkoms pakketten, Pilot Wijktaxi, Speeltuin Noordoost, Bloembollen, Voorschot, Bankjes, AED’s Mamio, Pilot Papier nummer 1, Wijktaxi, Wijkburo, Welkomspakket, Welmobiel, Wijkbakfiets.

Vinkhuizen: Samenwerking tussen wijkbewoners en gemeente, ‘Samen Buurten’, De Wende, Voetbalveld, Bloembollen/kleurrijk vinkhuizen, Kiosk foto, Follow up Samen Buurten, Bloembollen Koningsdag, Kiosk, Kornolijnpark, Vink mobiel, Buurtfonds, Coördienatie Vinkenpackt, Buurtfonds, AED’s, Vinhuizen in bloei, Buurtfonds 2.Vrijwilligersavond, Kerstpaketten, Extra AED’s, Kunstasfalt & sofa’s, Bijentuinen/kleine groenprojecten , Zomerprogramering, Pumptrackbaan.

Reitdiep: Wijklokaal de Rietvogel, Verkeersveiligheid, Groene Enclave, Wijklokaal Rietvogel, Verkeersveiligheid, Parkeerplekken, Wijkvisie, Reitdiep Pop, Coördinator Wijkvisie, Wandelpaden, Hondenuitlaatplek, 14 Wandelpaden, Jeugd.

Hoogkerk: Sportvoorziening, Historische Haven, Boardwalk, 30 km Kerkstraat, Kunst op de Rotonde, Outdoor gym, Ruskenveenseplas, Onderzoek IJsbaan/parkeren, Speelvoorziening Zwembad, 50 jarig jubileum, Opening Kunstwerk, Hekken Minervalaan, Bel Mobiel, Historische Haven, Zebrapad, Zuiderweg (snelheid), 2.Speeltuin Ruskenveense plas, Outdoor Gym Gravenburg, Hek speelplaats Prinses Margrietstraat, EHBO-cursus, Vreedzame Wijk, Schapenweide Halmstraat, Geocaching GPS trackers Kreukelhof, Opstart Welmobiel Hoogkerk, Plaatsing tegel tegen zinloos geweld.

Gravenburg: Verbreding Fietspad, Bushalte, Rondje Leegkerk, Verlichting Söllenpad, Venstertuin, Abri, Groenplan, Buurtfeest.

Buitenhof: Groenstrook Kranenburg, Verbetering centrale Speelveld, Fietsdoorsteek Hunsingolaan, Groenstrook Kranenburg, Parkeren Fivelgolaan, Hoogkerk, 25-jarig Jubileum, Hoogkerk.

De Held: Verbreding Fietspad, Basketbalveld, Voetgangersoversteek, Voetpad Leegeweg, Bussluis, Voetpad langs de Held, Hondenuitlaatplek, Roegebos.